Certico

Vår affärside

Certico erbjuder sjukvårdsrådgivning och vårdplanering. Våra sjuksköterskor är välutbildade och legitimerade med lång erfarenhet från vården. Vi ger snabb och korrekt rådgivning och vägledning i respektive ärende. Vår tillgänglighet är mycket hög. Vi bokar in läkarbesök genom vårt rikstäckande nätverk av olika privata vårdgivare inom alla specialiteter.  

Vår nya digitala affärside Healthylane

2018 tog Certico steget fullt ut och lanserade en ny modern digital hälsoplattform, Healthylane. Anledningen till iden är enkel, Sverige har väldigt höga sjukskrivningstal och den största orsaken är psykisk ohälsa. Healthylane fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förhindra sjukfrånvaro och sänka företagens kostnader för rehabilitering. Healthylane indikerar ohälsa på ett tidigt stadium vilket hjälper företagen att se exakt var hälsoinsatser ska sättas in. Genom att optimera medarbetarnas hälsa så ökar också företagens lönsamhet.

 
call

Vår verksamhet

Verksamheten startade 2001 då vi hade uppdraget från ett försäkringsbolag att sköta sjukvårdsrådgivning och vårdplanering för deras försäkringstagare av sjukvårdsförsäkringen. Vi har egna är välutbildade och legitimerade sjuksköterskor med lång erfarenhet från vården. Idag är våra uppdragsgivare både försäkringsbolag och privata företag i hela Sverige.
1

Jour 24/7

Mycket kostnadseffektivt jourupplägg som gynnar uppdragsgivaren. Hög servicegrad till rimlig kostnad.
2

Full transparens

IT-stöd (ärendehantering) med full transparens där uppdragsgivaren kan se/agera/följa upp varje ärende direkt i vårt system.
3

Engagerade Sjuksköterskor

Serviceinriktade och vill alltid det bästa för kunden.
 
 
Mycket kostnads- effektivt jourupplägg som gynnar uppdragsgivaren. Hög servicegrad till rimlig kostnad.

Starten 2001

2001 etableras bolaget efter övertag av ett Internetbaserat projekt från ett farmaceutiskt företag i Göteborg. Inriktningen är förebyggande och individanpassade tjänster inom hälsovård. Målgrupp är medelstora och mindre företag i Göteborg och Stockholm. Tjänsten levereras genom egna sköterskor i samverkan med externa specialister inom olika medicinska områden. 2018 lanserades den digitala hälsoplattformen Healthylane där målgruppen är alla branscher och orter i hela Sverige.