Våra tjänster

Vårt erbjudande

Certico erbjuder sjukvårdsrådgivning och vårdplanering genom vårt callcenter. Våra sjuksköterskor är välutbildade och legitimerade med lång erfarenhet från vården. Vi ger snabb och korrekt rådgivning och vägledning i respektive ärende. Vår tillgänglighet är mycket hög. Vi bokar in läkarbesök genom vårt rikstäckande nätverk av olika privata vårdgivare inom alla specialiteter.

Våra tjänster är följande

  • Healthylane
  • Sjukvårdsrådgivning
  • Vårdplanering
  • Sjukanmälan
  • Första samtalet för vårdinrättningar
  • Privat alternativ till primärvården
  • Försäkringslösningar inom vården
1

Jour 24/7

Mycket kostnadseffektivt jourupplägg som gynnar uppdragsgivaren. Hög servicegrad till rimlig kostnad.
2

Full transparens

IT-stöd (ärendehantering) med full transparens där uppdragsgivaren kan se/agera/följa upp varje ärende direkt i vårt system.
3

Alltid i toppform

Våra sköterskor orkar hålla engagemang och serviceförmåga på topp hela tiden.

Healthylane

Sjukvårdsrådgivning

Våra legitimerade sköterskor ger kvalificerade råd i alla tänkbara hälso- och medicinska frågor.

Vårdplanering

Genom vårt rikstäckande nätverk av kvalificerade vårdgivare bokar vi besök medan vi har dig i telefon.

Sjukanmälan

Professionell rådgivning redan första sjukdagen är för att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget. Genom ett enkelt arbetsverktyg kan arbetsgivaren hantera sjukfrånvaro. Vi ser till att minska frånvaron genom att ställa rätt frågor och påskynda tillfrisknandet.

Rehabkoordination

Vi stödjer rehab processen och vägleder arbetsgivaren rätt.

Första samtalet för vårdinrättningar

Vi supportar företagshälsovården och privata vårdgivare med första samtalet och skickar sedan vidare ärendet för uppföljning.

Privat alternativ för företag till primärvården – Accessen

Helt ny innovativ produkt för företag och organisationer, med fast pris per månad och anställd. Snabb och tillgänglig till vården per telefon, chat, video eller besök. Vi ger sjukvårdsrådgivning och bokar besök hos vårdgivare.

Försäkringslösningar inom vården